Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

"Дуудлагын ажилтны харилцааны ур чадварыг сайжруулах нь" сургалт зохион байгууллаа.

2022/12/08

Тус төвийн Дуудлага зохицуулах алба буюу 1800-0119, Эмчийн цаг захиалгын дуулагын төвийн албан хаагчдад  харилцааны ур чадвар, утсан үйлчилгээний соёлын талаар мэдлэг олгох  "Дуудлагын ажилтны харилцааны ур чадварыг сайжруулах нь" 3 өдрийн сургалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 3-5-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Сургалтаар утсаар үйлчилгээ авч байгаа хэрэглэгчтэй хэрхэн харилцах, дуу хоолойн өнгө, дуу хоолойн дасгал зэрэг  хичээлүүдийг заалаа.

Дуудлага зохицуулах алба нь “1800-0119” тусгай дугаарын утсаар Эмчийн үзлэгийн цаг захиалгын үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй үзүүлэхийг зорин ажилладаг бөгөөд нийслэлийн 8 дүүргийн ЭМТ, 11 төв болон тусгай мэргэжлийн төв эмнэлэг, 12 аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй холбогдон ажиллаж байгаа бөгөөд өдөрт дунджаар 4000-6000, нэг дуудлагын ажилтан дунджаар 150-280 дуудлаганд үйлчилж байна.