Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Эрүүл мэндийн байгууллагын Магадлан итгэмжлэлийн шинжээчийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

2022/12/01

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны "Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам"-ын 2 дугаар хэсгийн 2.2.4 дэх заалт,  2017 оны  "Магадлан итгэмжлэлийн шинжээч сонгон шалгаруулж томилох, чөлөөлөх журам батлах тухай" А/118 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын дагуу Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн орон тооны бус шинжээчийн сонгон шалгаруулалтад урьж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу