Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

“Эмчийн үзлэгийн цаг товлол”-ын дуудлагын төвийн тоон мэдээ

2022/11/25

1800-0119 тусгай дугаарын “Эмчийн үзлэгийн цаг товлол”-ын дуудлагын төвийн 2022 оны эхний 11 сарын  тоон мэдээг танилцуулбал:

Үйлчилгээ үзүүлсэн нийт дуудлага: 923332

Үүнээс эмчийн үзлэгийн цаг захиалга 583294 буюу 63.2%, бусад дуудлага 3400038 буюу 36.8%-ийг эзэлж байна.

Эмчийн үзлэгийн нийт дуудлага:

  1. 1. Төв эмнэлэг болон тусгай мэргэшлийн төв: 142760 /24.5%/
  2. 2. Дүүргийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг: 403967 /69.3%/
  3. 3. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ: 36567 /6.2%/ эзлэж байна.

Эмчийн үзлэгийн цаг захиалгийг өмнөх оны эхний 11 сарын байдалтай харьцуулахад нийт амжилттай дуудлага 118470 буюу 25.5%-иар өссөн байна.  Үүнийг задлаж харвал: төв эмнэлэг болон тусгай мэргэшлийн төв 46090 буюу 47.2%, дүүргийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг 56391 буюу 15.8%,  аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ 15989  буюу 76.9%-иар  тус тус өсчээ.  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ-ийн дуудлагын өсөлт 2022 оны эхний 11 сард нэмж нийт 9 аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ, 1 сум дундын эмнэлэгт үйл ажиллагаагаа сурталчлан нэвтрүүлж, өргөжүүлсэнтэй холбоотой байна

Эмчийн үзлэгийн цаг захиалгыг эхний 11 сарын байдлаар эрүүл мэндийн байгууллагуудаар графикаар задлаж харуулбал:

Төв эмнэлэг болон тусгай мэргэшлийн төв: 142760

Дүүргийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг: 403967

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ: 36567

Та бүхэн өдөр тутмын тоон үзүүлэлттэй доор холбоосоор орж танилцаж болно.

https://1313.mn/mn/newsDetail/16469899244798