Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Магадлан итгэмжлэлийн шинжээчид орон нутагт ажиллаж байна

2022/11/23

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шинжээчдийн баг Дорнод аймгийн Баян-Уул, Халх гол сум, Хилийн цэргийн 0132-р ангийн эрүүл мэндийн төв, Нью-Эндорфин болон Итгэл ивээлт эмнэлэг, Ховд аймгийн Бугат, Буянт, Жаргалант өрхийн эрүүл мэндийн төв, Дөргөн, Манхан сумын эрүүл мэндийн төв, Ивээл эмнэлгүүдэд ажиллаж байна.

Энэ үеэр Магадлан итгэмжлэлийн үнэлгээг ЭМС-ын А/554, А/179 тоот тушаалуудаар батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлж, ажлын байранд нь мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх юм.