Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад оролцогсдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

2022/11/17

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад оролцогсдын сэтгэл ханамжийн судалгаа авч байна.

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад 2020-2022 онд орсон эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу

https://docs.google.com/forms/...

Баярлалаа