Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад оролцогсдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

2022/11/17

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад оролцогсдын сэтгэл ханамжийн судалгаа авч байна.

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад 2020-2022 онд орсон эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу

https://docs.google.com/forms/...

Баярлалаа