Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллуулж буй эрүүл мэндийн байгууллагуудад хяналт-шинжилгээ хийлээ.

2022/11/16

Монгол Улсад урт болон богино хугацаанд ажиллах гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох ажлын зохион байгуулалтыг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв хариуцан ажиллаж байна.

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл нь хүчинтэй, урт хугацаанд буюу 6 сараас 1 жил хүртэл хугацаагаар ажиллах гадаадын 13 улсын 27 мэргэжилтэн 19 эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байна.

Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтнийг ажиллуулж байгаа 19 эрүүл мэндийн байгууллагад Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс хяналт-шинжилгээ хийж байна.