Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО

2022/11/09

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн ээлжит 22 дах хурлыг зохион байгууллаа. Хурлаар 9 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн асуудлыг хэлэлцэн 3 жилээр тав, 2 жилээр дөрвөн өрхийн эрүүл мэндийн төвд магадлан итгэмжлэл олголоо.

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд:

  1. 1. Баянгол дүүрэг, Илаарших өрхийн эрүүл мэндийн төв
  2. 2. Баянгол дүүрэг, Мэлмий хурц өрхийн эрүүл мэндийн төв
  3. 3. Баянгол дүүрэг, Манай эмнэлэг өрхийн эрүүл мэндийн төв
  4. 4. Чингэлтэй дүүрэг, Мэнд Арвижих өрхийн эрүүл мэндийн төв
  5. 5. Сонгинохайрхан дүүрэг, Жаргал өлзий өрхийн эрүүл мэндийн төв
  6. 6. Сонгинохайрхан дүүрэг, Одонт манал өрхийн эрүүл мэндийн төв
  7. 7. Сонгинохайрхан дүүрэг, Арвин мэнд өрхийн эрүүл мэндийн төв
  8. 8. Сонгинохайрхан дүүрэг, Гурван тэрх өрхийн эрүүл мэндийн төв
  9. 9. Сонгинохайрхан дүүрэг, Алтан цэгцүүхэй өрхийн эрүүл мэндийн төв

Магадлан итгэмжлэгдсэн дээрх эрүүл мэндийн байгууллагууд Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай” А/503 дугаар тушаалын 4.3-д тусгагдсан Магадлан итгэмжлэлийн дараах үе шатыг хэрэгжүүлэн ажиллана уу.