Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

2022/10/31

Тус төвийн Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба нь улсын хэмжээнд эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, хянах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг билээ.

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирлын 2022 оны  А/877 тоот тушаалын дагуу дэмжлэгт хяналтыг 10 дугаар сарын 24 - 28-ний өдрүүдэд  эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 11 эрүүл мэндийн байгууллагын 14 багийн ахлагч, эмч, мэргэжилтнүүдийг оролцуулан батлагдсан удирдамж, асуумж, хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэж байна.