Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Багц цагийн сургалт зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох хурал боллоо.

2022/10/27

ЭМХТ-ийн удирдлагын зөвлөлийн өнөөдрийн хурлаар Багц цагийн богино хугацааны сургалт эрхлэх хүсэлт гаргасан Мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоодын хүсэлтийг хэлэлцлээ.

Мэргэжлийн 5 нийгэмлэг, 1 холбооны үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл, байгууллагын болон хүний нөөцийн чадавхи, туршлага, сургалтын чиглэл, сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөө, байгууллагын дунд хугацааны цаашдын төлөвлөлттэй танилцан хэлэлцэж дараах 6 байгууллагад 2 жилийн хугацаатай багц цагийн богино хугацааны сургалт эрхлэх зөвшөөрлийг олголоо.

1. Монголын эх баригчдын нийгэмлэг

2. Монголын түнхний дутуу хөгжил, мултралаас урьдчилан сэргийлэх нийгэмлэг

3. Монголын хүний нөхөн үржихүй, үр хөврөлийн нийгэмлэг

4. Монголын даралт ихсэлтийн нийгэмлэг

5. Монголын элэгний эмч нарын нийгэмлэг

6. Монголын халдваргүйтгэл, ахуйн шавьж мэрэгчтэй тэмцэх холбоо