Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

1800-0119 үйлчилгээний сэтгэл ханамжийн судалгаа авч эхэллээ

2022/10/10

Амбулаторийн эмчийн үзлэгийн цаг захиалгын “1800-0119” дуудлагын төвөөр үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг судалгааг 10 дугаар сарын 3-наас эхлэн “Callpro” ХХК-тай хамтран “”Message Pro үйлчилгээний 72000119 тусгай дугаараас мессеж илгээн авч эхлээд байна.