Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

1800-0119 үйлчилгээний сэтгэл ханамжийн судалгаа авч эхэллээ

2022/10/10

Амбулаторийн эмчийн үзлэгийн цаг захиалгын “1800-0119” дуудлагын төвөөр үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг судалгааг 10 дугаар сарын 3-наас эхлэн “Callpro” ХХК-тай хамтран “”Message Pro үйлчилгээний 72000119 тусгай дугаараас мессеж илгээн авч эхлээд байна.