Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД:

2022/10/04

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2022 оны 3 дүгээр улирлын орлого, зарлагын тайлан хүлээн авах мэдээ.1212.мн /ЭМТ-6/ програм 2022.10.04 - 2022.10.21 хүртэл нээлттэй байх тул заасан хугацаанд тайлангаа оруулна уу.

Баярлалаа

Холбогдох утас-70128807