Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД:

2022/10/04

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2022 оны 3 дүгээр улирлын орлого, зарлагын тайлан хүлээн авах мэдээ.1212.мн /ЭМТ-6/ програм 2022.10.04 - 2022.10.21 хүртэл нээлттэй байх тул заасан хугацаанд тайлангаа оруулна уу.

Баярлалаа

Холбогдох утас-70128807