Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

“ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ” ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ ЭМЧ НАРЫН АНХААРАЛД

2022/10/03

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын 2022-2023 оны хичээлийн жилд “Ерөнхий мэргэшил судлал”-аар суралцахаар өргөдөл гаргасан их эмч нарыг сургалт эрхлэх байгууллагад хуваарилах тул 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 09:00 цагт Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хурлын танхимд дараах материалыг бүрдүүлж ирнэ үү.

Бүрдүүлэх материал:

  1.  Иргэний үнэмлэх /хуулбар/;
  2. Анагаах ухаан, Уламжлалт анагаах ухаан, Нүүр амны чиглэлээр бакалаврын диплом /хуулбар/;
  3.  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ /хуулбар/;
  4.  Нийгмийн даатгалын лавлагаа.  

Үндсэн мэргэшлийн чиглэл

Байршил

Огноо

1

Ерөнхий мэргэшил судлал

ЭМХТ-ийн 1 давхарын хурлын танхим

10-р сарын 04              09:00 цагт

                                                        *   *   *   *   *

2. Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн, сургалт эрхлэх байгууллагад хуваарилагдаагүй элсэгчид 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 09:00 цагт Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хурлын танхимд хүрэлцэн ирнэ үү

Бүрдүүлэх материал:

  1. Суралцахыг хүссэн өргөдөл;
  2.  Иргэний үнэмлэх /хуулбар/;
  3. Анагаах ухаан, Уламжлалт анагаах ухаан, Нүүр амны чиглэлээр бакалаврын диплом /хуулбар/;
  4. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ /хуулбар/;
  5.  Нийгмийн даатгалын лавлагаа.  

Үндсэн мэргэшлийн чиглэл

Байршил

Огноо

1

Үнсэн мэргэшлийн чиглэлд хуваарилалтад хамрагдаж чадаагүй эмч нар 

ЭМХТ-ийн 1 давхарын хурлын танхим

10-р сарын 04                 09:00 цагт