Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Шалгалтын нэгдсэн дүн

2019/10/10

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 3.1.5. дахь заалтыг үндэслэн тус төвөөс эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн эрх сунгахтай холбоотойгоор шалгалтад орж тэнцсэн тухай болон ЭМС-ын тушаал батлагдах хүртэл хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийн тухай тодорхойлолт гаргаж өгөхгүй болохыг мэдэгдэж байна. Энэхүү цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэл нь албан ёсны мэдээлэл бөгөөд мэдээллийн үнэн зөв байдлыг тус төв бүрэн хариуцах болно. Шаардлагатай мэдээллийг 11-461-529 дугаарын утсаар холбогдох мэргэжилтнээс тодруулж болно.

Тэнцсэн эмнэлгийн мэргэжилтнүүд тэмдэгтийн хураамжаа төлж баримтыг хавсарган лицензийн хүсэлтээ 5 хоногийн дотор илгээнэ үү

2024 оны 4 дүгээр сарын 12-ний өдрийн шалгалтын дүн
2024 оны 3 дугаар сарын 13-ний өдрийн шалгалтын дүн
2024 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн шалгалтын дүн
2024 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 11 дугаар сарын 30-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн Анагаах ухааны их, дээд сургууль төгсөгчдийн шалгалтын дүн
2023 оны 6 дугаар сарын 14-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн шалгалтын дүн
2023 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн шалгалтын дүн
2022 оны 12 сарын 27-ны өдрийн шалгалтын дүн
2022 оны 12 сарын 17-ны өдөр Үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын дүн 13:40 цаг
2022 оны 12 сарын 17-ны өдөр Үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын дүн 11:20 цаг
2022 оны 12 сарын 17-ны өдөр Үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын дүн 9 цаг
2022 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн шалгалтын дүн
2022 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шалгалтын дүн
2022 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн шалгалтын дүн
2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шалгалтын дүн
2022 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн шалгалтын дүн
2022 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн Төгсөлтийн шалгалтын дүн
2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2022 оны 02 дугаар сарын 15-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021.12.23-ны 1:2 хөтөлбөрийн сургалтад суусан бага эмч, сувилагч нарын шалгалтын дүн
2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 -2022 оны хичээлийн жилийн үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн
2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургууль төгсөгчдийн Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2021 оны 5 дугаар сарын орон нутгийн шалгалтын дүн
2021 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 4 дүгээр сарын 14-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2021 оны 2 дугаар сарын 04-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 11,дүгээр сарын 11-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн /Баян-Өлгий/
2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн /УВС/
2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1:2 шалгалтын дүн
2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн /ХОВД/
2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 09 дүгээр сарын 10-ны 1:2 хөтөлбөрийн дүн
2020 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 08 дугаар сарын 19-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт Архангай аймаг
2020 оны 08-р сарын 20-ны өдрийн шалгалтын дүн
2020 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 08 дугаар сарын 06 ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 07 дугаар сарын 22-ны цахим шалгалтын дүн /Говь-Алтай/
2020 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн Өвөрхангай аймгийн шалгалтын дүн
2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн шалгалтын дүн
2020 онд анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургууль төгсөгчдийн давтан шалгалтын дүн
2020 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны төгсөгчдийн 15:00 цагийн цахим шалгалтан дүн
2020 оны төгсөгчдийн 12:00 цагийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны төгсөгчдийн 09:00 цагийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 05 дугаар сарын 05-ны цахим шалгалтын дүн
2020 оны 05 дугаар сарын 04-ний цахим шалгалтын дүн
2020 оны 05 дугаар сарын 01-ны цахим шалгалтын дүн
2020 оны 04 дүгээр сарын 13-ны цахим шалгалтын дүн
2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны цахим шалгалтын дүн
2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01-02-НЫ ӨДРИЙН ЦААСАН ШАЛГАЛТЫН ДҮН
2020 оны 04 дугаар сарын 10-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 3 дугаар сарын 06-ны цахим шалгалтын-дүн
2020 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн цаасан шалгалтын дүн
2020 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 1 дүгээр сарын 31 ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 1:2 зорилтын хүрээнд зохион байгуулсан зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2020 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2020 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн цаасан шалгалтын дүн
2020 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2019 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн Баян-Өлгий аймгийн цахим шалгалтын дүн
2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Завхан аймгийн цахим шалгалтын дүн
2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн цаасан шалгалтын дүн
2019 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн Архангай аймгийн цахим шалгалтын дүн
2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2019 оны 12 сарын 13-ны өдрийн 1:2 зорилтын хүрээнд зохион байгуулсан зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн цаасан шалгалтын дүн
2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн цаасан шалгалтын дүн
2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн Хэнтий аймгийн цахим шалгалтын дүн
2019 оны 11 сарын 28-ны Баян-Өлгий аймгийн цаасан шалгалтын дүн
2019 оны 11 сарын 25-ны Төв аймгийн цаасан шалгалтын дүн
2019 оны 11 дүгээр сарын 26-ны Увс аймгийн цаасан шалгалт
2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны цахим шалгалтын дүн
2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны цаасан шалгалтын дүн
2019 оны 11 сарын 12-ны өдрийн цаасан шалгалтын дүн
2019 оны 11 сарын 11-ний өдрийн цаасан шалгалтын дүн
2019 оны 11 сарын 11-ний өдрийн цахим шалгалтын дүн
2019 оны 10 сарын 22-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2019 оны 10 сарын 22-ны өдрийн Үндсэн мэргэжлийн сургалтын 2017-2019 оны төгсөлтийн шалгалтын дүн
2019 оны 10-22-ны өдрийн 1:2 зорилтын хүрээнд зохион байгуулсан мэргэжлийн үйл ажжиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2017-2019 оны 10 сарын 21-ны өдрийн Үндсэн мэргэжлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын дүн
2019 оны 10 сарын 17-ны өдрийн цаасан шалгалтын дүн
2019 оны 10 сарын 16-ны өдрийн цаасан шалгалтын дүн
2019 оны 10 сарын 15-ны өдрийн цаасан шалгалтын дүн
2019 оны 10 сарын 14-15-ны өдрийн цахим шалгалтын дүн
2019 ОНЫ 09 САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ИХ ЭМЧ НАРЫН ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭХ ДАВТАН ШАЛГАЛТЫН ДҮН
2019.09.27-НИЙ СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ 2019-2020 ОНЫ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ
2019.09.27-ний өдрийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн давтан шалгалтын мэдээ
2019 ОНЫ 09 САРЫН 26-НИЙ ӨДРИЙН ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭХ ИХ ЭМЧ НАРЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН
2019.09.25-НИЙ СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН
2019.09.24-НИЙ СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ 2019-2020 ОНЫ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН
2019 ОНЫ 09 САРЫН 23 ӨДРИЙН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭМНЭЛГИЙНМЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭХ ИХ ЭМЧ, ЭМ ЗҮЙЧ НАРЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН
2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ
2019.09.13-ны "1:2 зорилтын хүрээнд зохион байгуулсан мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад бэлтгэх сургалт"-д суралцаж төгссөн сувилагчдыншалгалтын дүн
2019-2020 оны хичээлийн жилд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад суралсан төгсөлт
2019-08-30-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-08-29-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-08-28-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2019-08-20-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Ховд/
2019-08-09-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-08-08-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-08-07 мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт / Цахим/
2019-07-26-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2019-07-25-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2019-07-24-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2019-07-23-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
2019-07-19-ний үндсэн мэргэшлийн төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
2019-07-03 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалт /Эмч/
2019-07-02 14 цаг Төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлт / сувилагч/
2019-07-02 10 цаг төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлтийн шалгалт / Сувилагч/
2019-07-02-ны Мэргэжил дээшлүүлэх төгсөлт / Сувилагч/
2019-07-01-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн /Дорноговь/
2019-07-01-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн /Говь-Алтай/
2019-06-29-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн /Хөвсгөл/
2019-06-19, 20-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн-Төгсөгчид
2019-06-11 төрөжлсөн мэргэшлийн төгсөлтийн шалгалт
2019-06-06 мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалт / сувилагч/
2019-06-05-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн-АШУҮИС
2019-05-29-ны төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлтийн шалгалтын дүн
2019-05-28-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2019-05-17-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2019-05-16-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2019-05-15-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
2019-05-10-ны төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
2019-05-08-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Ховд/
2019-05-02-ны төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлтийн шалгалт
2019-04-18-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-04-17-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-04-15-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2019-04-12-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-04-15-ны Төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
2019-04-11-ны Үндсэн мэргэжлийн сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
2019-04-10-ны төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
2019-04-05-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн-Увс аймаг
2019-03-28-ны төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн
2019-03-27-ны төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн
2019-03-26-ны төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн
2019-03-22-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-03-21-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-03-20-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2019-03-19-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн /Хэнтий/
2019-03-11-ны Төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлтийн шалгалт /Эмч/
2019-02-28-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаас шалгалтын дүн
2019-02-27-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2019-02-27-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-02-22-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Өвөрхангай/
2019-02-18-ны Төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлтийн шалгалт /Эмч/
2019-02-01-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-01-31-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-01-30-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2019-01-24-ны Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт / Орхон аймаг/
2019-01-28-ны Мэргэшил дээшлүүлэх сувилахуйн төгсөлт
2019-01-17-ны өдрийн төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлт шалгалтын дүн /Сувилагч/
2019-01-17-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-01-16-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-01-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2019-01-09-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлт шалгалтын дүн /Эмч/
2018-12-28-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлт шалгалтын дүн /Эмч/
2018-12-28-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Сувилагч/
2018-12-24-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-12-25-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-12-19-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Сувилагч/
2018.12.19-төрөлжсөн төгсөлт-сувилагч
2018-12-12-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Орхон аймаг/
2018-12-14-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Сувилагч/
2018-12-05-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Дархан/
2018-12-05-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Сэлэнгэ/
2018-12-12-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-12-11-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-12-10-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-11-30-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-11-29-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-11-28-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-11-22-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Увс/
2018-11-22-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн /Хэнтий/
2018-11-19-22-ны өдрүүдэд явагдсан үндсэн мэргэжлийн төгсөлтийн цахим шалгалтын дүн 
2018-11-16-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-11-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн /Төв аймаг/
2018-11-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-11-14-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
2018-11-07-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн  /Хөвсгөл/ 
2018-11-05-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-11-02-ны өдрийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
2018-10-31-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-10-30-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн 
2018-10-29-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
2018-10-24-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн /Говь-Алтай аймаг/
2018-10-18-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн /Орхон аймаг/
2018-10-10-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн /Ховд аймаг/
2018-10-17-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-10-16-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-10-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
2018-10-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-10-12-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын дүн

2018-09-24-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн нэмэлт шалгалтын дүн /Эмч/

2018-09-24-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн /Сувилагч/

2018-09-22-ны өдрийн үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын дүн

2018-09-18-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-09-17-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвгөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-09-14-ний өдрийн Төгсөлтийн дараах төрөлжсөн болон мэргэшил дээшлүүлэх чиглэлээр төгсөгчдийн төгсөлтийн шалгалтын дүн /Эмч/

2018-09-14-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

2018-09-13-ны өдрийн мэргэшүүлэх болон тасралтгүй сургалтын элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн /Сувилагч

2018-09-12-ны өдрийн мэргэшүүлэх болон тасралтгүй сургалтын элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн /Эмч/

2018-08-23-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-08-22-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-08-21-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

2018-08-21-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-08-20-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

2018-08-17-ны өдрийн Дархан-Уул, Архангай аймгуудад зохион байгуулагдсан мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

2018-07-26-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-07-25-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-07-24-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

2018-07-05, 06-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-07-04-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-07-03-ны  эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

2018-07-02-ны өдрийн төрөлжсөн эмчнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн

2018-06-19-ний Говь-Алтай аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

2018-06-13-ны Говь-Алтай аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-06-13,14-ны өдрийн төгсөгчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018 онд Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургууль төгсөгчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын нэгдсэн дүн

2018-05-16-ны 10:00 цаг эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-05-15-ны 10:00, 14:00 цаг эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-05-14-ний 14 цаг эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-05-14-ний 10 цаг эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-05-03-ны төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
2018-05-02-ний цаасан шалгалтын дүн
2018-05-01-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-04-18-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-04-16-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-04-04-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-04-03-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-04-02-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-03-30-ний Төрөлжсөн мэргэжлийн элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн
2018-03-27-ны Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн мэргэжилтний цаасан шалгалтын дүн
2018-03-26-ний Төрөлжсөн элсэлтийн цаасан шалгалтын нэгдсэн дүн /эмч/
2018-03-15-ний Өмнө говь аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-03-02-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-03-01-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-02-06-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-02-05-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-01-24-ны төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлтийн давтан цаасан шалгалтын дүн
2018-01-26-ны  эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
1 сарын 25-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-01-24-ний Сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлтийн шалгалт
2017-12-19-ны  Дорнод аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-12-18-ны  Дархан хотын эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-12-19-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-12-17-ны  Хөвсгөл аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-12-18-ны  эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-12-15-ны  эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-12-14-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-12-09-ний Увс аймгийн  эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-12-08-ны Ховд аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-12-11-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-12-08-ны Төв аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-12-07-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-12-07-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-12-06-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-12-04-нй Булган аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-12-02-ны Орхон аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-12-01-ний төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлтийн давтан цахим шалгалтын дүн
2017-11-29-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-11-24-ний Сэлэнгэ аймгийн эмнэлэгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-11-24-ний төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлтийн цахим шалгалтын дүн
2017-11-27-ны Хэнтий аймгийн эмнэлэгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-11-20-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн Цахим шалгалтын дүн
ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН 2017оны 10 сарын 20-11 сарын 3
2017-11-15-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-11-14-ний Увс аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-11-14-ний үндсэн мэргэшлийн төгсөлтийн дахин шалгалтын  дүн
2017-11-08-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-11-06-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-11-02-ны Баян-Өлгий аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-11-03-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-11-01-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-10-23-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-10-20-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-10-19-ны Төгсөлтийн дараах сургалтад элсэгчдийн элсэлтийн давтан шалгалтын дүн
2017-10-18-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-10-16-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-10-13-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2017-09-08-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2017-10-09-ны Үндсэн мэргэжлийн сургалтад элсэгчдийн элсэлтийн давтан шалгалтын дүн
2017 оны 9 сарын 27-ны төрөлжөн мэргэжлийн сургалтад элсэгчдийн элсэлтийн шалгалтын дүн
2017 оны 9 сарын 26-ны  төрөлжсөн сувилахуй, тусгай мэргэжлийн сургалтад элсэгчдийн шалгалтын дүн
2017 оны 9 сарын 23-ны  үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын дүн
2017 оны 9 сарын 11-ны  цаасан шалгалтын дүн
2017 оны 9 сарын 4-7-ны цахим шалгалтын дүн
2017-09-06-ны цаасан шалгалтын дүн
2017 оны 8 сарын цахим шалгалтын нэгдсэн дүн
2017 оны 8 сарын 11-ны цаас шалгалтын дүн
2017 оны 8 сарын 09-ны цаасан шалгалтын дүн
2017 оны 7 сарын цахим шалгалтын нэгдсэн дүн
2017-07-03-ний шалгалтын дүн
2017-07-05-ний шалгалтын дүн
2017-07-04-ний шалгалтын дүн
2017-06-23 Баянхонгор шалгалт
2017-06-14-ний Говь-Алтай аймагт явагдсан зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2017-06-14-ний Дорноговь аймагт явагдсан зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2017-06-14-ний Дархан-Уул аймагт явагдсан зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2017-06-13-ны АШУҮИС-ын Говь-Алтай, Дархан-Уул, Дорноговь аймаг дах салбар сургууль төгсөгчдийн дүн
2017-06-13-ны төгсөгчдийн зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2017-06-08-ны төгсөгчдийн зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
 2017-02 сарын дүн