Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 18 ДАХЬ УДААГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

2022/09/12

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн ээлжит 18 дугаар хурал хуралдлаа. Уг хурлаар нийт 15 /ӨЭМТ-6, СЭМТ5, ХХЭМБ-2, Сувилал-2/ эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. Магадлан итгэмжлэлийг 4 жилээр нэг  ЭМБ, 3 жилээр долоо ЭМБ, 2 жилээр зургаан эрүүл мэндийн байгууллагад магадлан итгэмжлэл олгосон байна.

Магадлан итгэмжлэгдсэн доорх байгууллагууд ЭМС-ын 2017 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай” А/503 тоот тушаалын 4.3-д тусгагдсан Магадлан итгэмжлэлийн дараах үе шатыг хангаж ажиллана уу.

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд.  

1. Сүхбаатар дүүрэг, Энхийн санаа өрхийн эрүүл мэндийн төв

2. Дундговь аймаг, Өлзийт мандал өрхийн эрүүл мэндийн төв
3. Дундговь аймаг, Адаацаг сумын эрүүл мэндийн төв
4. Дундговь аймаг, Баянжаргалан сумын эрүүл мэндийн төв
5. Өмнөговь аймаг, Өнө-орших өрхийн эрүүл мэндийн төв
6. Өмнөговь аймаг, Шимбилэг өрхийн эрүүл мэндийн төв
7. Өмнөговь аймаг, Хүрмэн сумын эрүүл мэндийн төв
8. Өмнөговь аймаг, Хатан заяат говь ХХК-ийн эмнэлэг
9. Өвөрхангай аймаг, Хайрхандулаан сумын эрүүл мэндийн төв
10. Сүхбаатар аймаг, Энхлэн-Ачтан өрхийн эрүүл мэндийн төв
11. Сүхбаатар аймаг, Энэрэлт-Ачтан өрхийн эрүүл мэндийн төв
12. Сүхбаатар аймаг, Наран сумын эрүүл мэндийн төв
13. Сүхбаатар аймаг, Мижарис эмнэлэг
14. Хөвсгөл аймаг, Галт халуун рашаан ХХК-ийн сувилал

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар