Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ОРОН НУТГИЙН СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

2022/09/07

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран Эрүүл мэндийн сайдын  А/760 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 9, 18, 36 сартай хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлыг эрт илрүүлэх, хүүхдэд эрүүл мэнд, хөгжлийн иж бүрэн үзлэг хийх аргыг зааж сургах ОРОН НУТГИЙН СУРГАГЧ БАГШ бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж байна.

Сургалтад 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн эмч нар болон өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 42 эмч хамрагдаж байна.

Сургалтыг БЗДЭМТ-ийн эмч Мөнхцэцэг, ХУДНЭ-ийн эмч Балжинням нар удирдан явуулж, АУ-ны доктор Б.Баясгалантай, АУ-ны магистр Р.Галбадрах, АУ-ны доктор Д.Ганзориг болон НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн зөвлөх Г.Соёлгэрэл нар  үндэсний сургагч багш нарыг чиглүүлэн ажиллаа.