Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн 16 дах удаагийн хурал боллоо

2022/08/29

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Эрүүл мэндийн байгууллагын нэрс

1

“Авецина” ХХК-ийн эмнэлэг

2

Эм Би Жи мед ХХК-ийн Эм Би Жи эмнэлэг

3

БЗД, “Эрүүл өсөх” өрхийн эрүүл мэндийн төв

4

СБД, “Энэр ази” өрхийн эрүүл мэндийн төв

5

Архангай  аймаг “Булган” сумын эрүүл мэндийн төв

6

Архангай  аймаг “Төвшрүүлэх” сумын эрүүл мэндийн төв

7

Архангай  аймаг “Цэнхэр” сумын эрүүл мэндийн төв

8

Архангай  аймаг “Ар манал” өрхийн эрүүл мэндийн төв

9

Архангай  аймаг “Ар мөнхжин” өрхийн эрүүл мэндийн төв

10

Архангай  аймаг “Ар мөнгөн чагнуур” өрхийн эрүүл мэндийн төв

11

Баян-Өлгий аймаг “Толбо” сумын эрүүл мэндийн төв

12

Говь-Алтай аймаг “Эрдэнэ” сумын эрүүл мэндийн төв

13

Говь-Алтай аймаг “Баянтоорой” тосгоны эрүүл мэндийн төв

14

Говь-Алтай “Жаргалан-Алтай” өрхийн эрүүл мэндийн төв

15

Дундговь аймаг “Цагаандэлгэр” сумын эрүүл мэндийн төв

16

Дундговь аймаг “Өндөршил” сумын эрүүл мэндийн төв

17

Дундговь аймаг “Хулд” сумын эрүүл мэндийн төв

18

Дундговь аймаг “Сайхан-Овоо” сумын эрүүл мэндийн төв

19

Өмнөговь аймаг “Тэгш дүүрэн төгөлдөр” эмнэлэг

20

Өмнөговь аймаг “Ханхонгор” сумын эрүүл мэндийн төв