Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн 15 дах удаагийн хурал боллоо

2022/08/16

2022 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдрийн Магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн №15 хурлаар нийт орон нутгийн 19 эрүүл мэндийн байгууллагын асуудлыг хэлэлцүүлж шийдвэрлэлээ.

Магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллага

Аймаг, нийслэл

Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр

1

Улаанбаатар хот

“Интерферон альфа” ХХК-ийн эмнэлэг

2

Улаанбаатар хот

“Суперпроб” ХХК-ийн “Мөнгөн гүүр” эмнэлэг

3

Булган аймаг

Хангал сумын эрүүл мэндийн төв

4

Говь-Алтай аймаг

Гуулин тосгоны эрүүл мэндийн төв

5

Говь-Алтай аймаг

Хөх морьт сумын эрүүл мэндийн төв,

6

Говь-Алтай аймаг

 “Дүгнэн” ХХК-ийн “Дүгнэн” сувилал

7

Орхон аймаг

 “МНЦО” ХХК-ийн “Мишээл” эмнэлэг

8

Орхон аймаг

 “Шижирцацрагт” ХХК-ийн “Шинэ Эрин Мед” клиник

9

Орхон аймаг

 “Оюу Орхон” ХХК-ийн “Оюу клиник

10

Орхон аймаг

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Эрдэнэт сувиллын цогцолбор

11

Хэнтий аймаг

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

12

Хэнтий аймаг

Баян-Овоо сумын эрүүл мэндийн төв

13

Хэнтий аймаг

Баянмөнх сумын эрүүл мэндийн төв

14

Хэнтий аймаг

Батширээт сумын эрүүл мэндийн төв

15

Хэнтий аймаг

Бэрх эрүүл мэндийн төв

16

Хэнтий аймаг

Жаргалтхаан сумын эрүүл мэндийн төв

17

Хэнтий аймаг

Норовлин сумын эрүүл мэндийн төв

18

Хэнтий аймаг

Цэнхэрмандал сумын эрүүл мэндийн төв

19

Хэнтий аймаг

Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны эрүүл мэндийн төв