Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЯВЦЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

2022/07/27

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 363 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллах зорилгоор Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагад тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангуулахаар явцын хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийсэн бөгөөд 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 02-ны хугацаанд дараах 18 эрүүл мэндийн байгууллага хамрагдлаа.

Үнэлгээнд Орхон, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн ЭМГ-ын дарга, ТҮХ-ийн дарга, мэргэжилтэн, эмнэлгийн дарга, эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга, чанарын албаны болон сувилахуйн албаны дарга, холбогдох мэргэжилтнүүд хамтран ажиллалаа.

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН БАЙГУУЛЛАГУУД:

Нэр /орон нутаг/

Байгууллагын нэр

Үнэлгээ хийсэн хугацаа


Орхон аймаг

БОЭТ

06 дугаар сарын 02-06

2.

“Эрдэнэт медикал” Нэгдсэн эмнэлэг

3.

“Бадархундага” эмнэлэг

4.

Анхны оч ӨЭМТ

5.

Говьсүмбэр аймаг

Нэгдсэн эмнэлэг

06 дугаар сарын 15-20

6.

“Шивээговь” СЭМТ

7.

“Баянтал” СЭМТ

8.

“Энхбилиг” эмнэлэг

9.

Дорноговь аймаг

Нэгдсэн эмнэлэг

10.

Уламжлалт анагаах ухааны төв

11.

“Мишээлт мана” ӨЭМТ

12.

Дархан-Уул аймаг

Нэгдсэн эмнэлэг

06 дугаар сарын 27-07 дугаар сарын 02

13.

“Гэрэлтэй” ӨЭМТ

14.

“Цээнэ” эмнэлэг

15

“Оточ манал” эмнэлэг

16.

Сэлэнгэ аймаг

Нэгдсэн эмнэлэг

17.

“Анар” эмнэлэг

18.

“Эмнэх” ӨЭМТ