Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

2022/07/19

Эрүүл мэндийн сайдын А/136 дугаар тушаалаар 2022 оныг “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жил” болгон зарлаж, 2022-2025 онд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Энэхүү зорилтот жилийн хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг төр, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын чанарын удирдлагын багийн чадвахжуулах зорилгоор чанарын удирдлагын бодлого, тогтолцоо, тусламж, үйлчилгээний болон үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал, эрсдэл, тохиолдлын бүртгэл, хариу арга хэмжээ, халдварын сэргийлэлтийн талаар 2 өдрийн сургалтыг Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Говь-Алтай аймгийн эрүүл мэндийн газар болон Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран зохион байгууллаж байна.

Тус сургалтад Нэгдсэн эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төв, өрхийн эрүүл мэндийн төв, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн удирдлага, чанарын албаны мэргэжилтнүүд 60 гаруй  хүн хамрагдаж байна.

Сургалт зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлсэн Говь-Алтай аймгийн ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлгийн удирдлага хамт олонд ажлын амжилт хүсье.