Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НЭГДСЭН БҮРТГЭЛИЙН САН ПРОГРАМ ХЭРЭГЛЭГЧ НИЙТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ АНХААРАЛД

2022/05/24

"Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан" /hr.hdc.gov.mn/ програмд 2022 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Танилт, нэвтрэлтийн ДАН системийг нэвтрүүлэх тул одоо хэрэглэж байгаа нууц үг шаардлагагүй болно. Иймд дараах 3 шаардлагын аль нэгийг хангаснаар програмд нэвтрэх боломжтой. Үүнд:

1. Ашиглаж байгаа утасны дугаар өөрийн нэр дээр байх

2. Өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Голомт банк, Төрийн банк, Капитрон банк, Most Money аппликешнээр нэвтрэх

3. Тоон гарын үсэг авсан байх