Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ ДЭД АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА

2022/05/12

Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/774 тушаалаар батлагдсан төгсөлтийн дараах сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийн Анагаах ухаан судлалын 24 мэргэшлийн чиглэлээр резидентийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах дэд ажлын хэсгийн ахлагч нарын хамтарсан уулзалт 2022 оны 5 дугаар сарын 10, 11-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Уулзалтад Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Сургалт эрхлэх байгууллагын төлөөлөл оролцож, резидентийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах ажлын явцтай танилцаж, санал солилцов. Төгсөлтийн дараах сургалтын хугацаа, хөтөлбөрийн агуулгыг чиглэл тус бүрийн Мэргэжлийн салбар зөвлөл, Мэргэжлийн нийгэмлэг холбоодын ээлжит хурлаар хэлэлцүүлж, эргэн танилцуулахаар тохиролцов.