Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Сургалт зохион байгууллаа

2022/05/09

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор  ЦЕГ-тай байгуулсан "Хамтран ажиллах санамж бичиг"-ийн хүрээнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг, хандлага олгох сургалтыг хамтран зохион байгууллаа.

"Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай ойлголт, урьдчилан сэргийлэх нь" сэдэвт хичээлийг Цагдаагийн хошууч Б.Дэлгэрмаа зааж тус төвийн нийт албан хаагчид оролцлоо.