Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022/04/20

УГТЭ, УНТЭ-ийн хамтарсан Зүрх шилжүүлэн суулгах үндэсний багийн эмч мэргэжилтнүүдийн онолын болон эмнэлзүйн дадлага хийж ур чадварыг нь  дээшлүүлэх зорилгоор Зочин Профессорын хөтөлбөрөөр БНСУ-ын Жан Вон Ху эмчийг урьж ирүүлэн сургалт зохион байгууллаа.

3 өдрийн сургалтын хүрээнд гол судас болон захын судасны өвчин, зүрхний үйл ажиллагааг хиймлээр дэмжих эмчилгээ (ЭКМО аппарат), зүрх шилжүүлэн суулгах мэс засал эмчилгээний өмнөх бэлтгэл, дараах хяналтын эмчилгээний менежментийн талаар тохиолдол дээр ажиллан дадлага хийх болно.