Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022/04/20

УГТЭ, УНТЭ-ийн хамтарсан Зүрх шилжүүлэн суулгах үндэсний багийн эмч мэргэжилтнүүдийн онолын болон эмнэлзүйн дадлага хийж ур чадварыг нь  дээшлүүлэх зорилгоор Зочин Профессорын хөтөлбөрөөр БНСУ-ын Жан Вон Ху эмчийг урьж ирүүлэн сургалт зохион байгууллаа.

3 өдрийн сургалтын хүрээнд гол судас болон захын судасны өвчин, зүрхний үйл ажиллагааг хиймлээр дэмжих эмчилгээ (ЭКМО аппарат), зүрх шилжүүлэн суулгах мэс засал эмчилгээний өмнөх бэлтгэл, дараах хяналтын эмчилгээний менежментийн талаар тохиолдол дээр ажиллан дадлага хийх болно.