Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын статистик мэдээллийн нэгдсэн удирдлага, хяналтын дэд систем”-ийг хүлээн авлаа.

2022/04/15

ЖАЙКА Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын дэмжлэгтэйгээр “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын статистик мэдээллийн нэгдсэн удирдлага, хяналтын дэд систем”-ийг хөгжүүлэх ажлыг гүйцэтгүүлэн өнөөдөр хүлээн авлаа.

Уг системийг ашиглаж эхэлснээр Ковид-19 халдварт өвчинтэй холбоотой өдөр тутмын статистик мэдээ, мэдээллийг realtime-аар олон нийтэд хүргэх юм.