Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын статистик мэдээллийн нэгдсэн удирдлага, хяналтын дэд систем”-ийг хүлээн авлаа.

2022/04/15

ЖАЙКА Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын дэмжлэгтэйгээр “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын статистик мэдээллийн нэгдсэн удирдлага, хяналтын дэд систем”-ийг хөгжүүлэх ажлыг гүйцэтгүүлэн өнөөдөр хүлээн авлаа.

Уг системийг ашиглаж эхэлснээр Ковид-19 халдварт өвчинтэй холбоотой өдөр тутмын статистик мэдээ, мэдээллийг realtime-аар олон нийтэд хүргэх юм.