Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын анхааралд

2022/04/14

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2022 оны 1 дүгээр улирлын орлого, зарлагын тайлан хүлээн авах мэдээ 1212.мн /ЭМТ-6/ програм 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл нээлттэй байх тул заасан хугацаанд тайлангаа оруулна уу.

Баярлалаа

Холбогдох утас-70128807