Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ-д Тархины үхэл тодорхойлох баг байгуулах сургалт боллоо

2022/04/13

Дэлхий дахинд эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс засал эрчимтэй хөгжиж буй энэ үед Монгол улсад эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс заслыг нутагшуулах, Улсын Нэг, Хоёр, Гуравдугаар төв эмнэлэг,  Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв, Өвөрхангай,  Дархан-Уул аймгуудад тархины үхэл тодорхойлох багуудыг байгуулж 2021 онд 7 донороос эс, эд, эрхтэн авах мэс заслыг зохион байгуулан 49 хүнд эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээг амжилттай хийж амьдрал бэлэглэжээ.

Цаашид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв болон дүүргийн эмнэлгүүдэд Тархины үхэл тодорхойлох багуудыг байгуулах зайлшгүй хэрэгцээ, шаардлага байгаа тул ЭМС-ын 2019 оны ‘’Журам батлах тухай‘’ А/164 дүгээр тушаал танилцуулах  цахим сургалтыг  зохион байгууллаа.

Тус сургалтад аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг болон БОЭТ-үүдээс оролцлоо.

Тус төвийн Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба 2018 онд байгуулагдаж  Донорын тухай хууль болон холбогдох журам, тушаалын хэрэгжилтийг ханган, улсын хэмжээнд Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үндэсний бүртгэл, мэдээний сан бүрдүүлэн, хэрэглэгчдийг мэдээллээр ханган, эд эрхтний донорын үйл хэргийг ард олонд таниулан ойлгуулах ажлыг гүйцэтгэж байгаа билээ.