Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

"Хөх, бамбайн хавдар илрүүлэх хэт авиан оношилгоо" сэдэвт цахим сургалт зохион байгууллаа.

2022/04/08

Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/139 дүгээр тушаалын хүрээнд тус төвөөс эрүүл мэндийн ажилтныг чадавхжуулах "Хөх, бамбайн хавдар илрүүлэх хэт авиан оношилгоо" сэдэвт цахим сургалтыг 2022 оны 04-р сарын 08-ны өдөр аймаг, нийслэлийн нарийн мэргэжлийн дүрс оношилгооны 140 гаруй эмч нарт зохион байгууллаа.

Сургалтыг ЭМЯ-ны дэргэдэх Дүрс оношилгооны мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүн, АШУҮИС-ийн дүрс оношилгооны тэнхимийн багш тэргүүлэх зэргийн эмч, АУ-ны магистр, клиникийн профессор П.Төгсжаргал удирдан явууллаа.