Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Төгсөлтийн дараах сургалтанд бүртгүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн анхааралд

2022/04/05

2022-2023 оны хичээлийн жилийн эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 2022 оны 04 сарын 11 нд эхэлнэ.

Сургалтанд бүртгүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний нэрсийг 04 сарын 06-ны өдөр байгууллагын https:/hdc.gov.mn/ цахим хуудсанд мэдээлнэ.

Иймд 2022 оны 04 сарын 7,8-ны өдрүүдэд хуваарилагдсан сургалт эрхлэх байгууллагын сургалтын албанд бүртгүүлнэ үү.

ЭМХТ-ХНХА