Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Төгсөлтийн дараах сургалтанд бүртгүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн анхааралд

2022/04/05

2022-2023 оны хичээлийн жилийн эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 2022 оны 04 сарын 11 нд эхэлнэ.

Сургалтанд бүртгүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний нэрсийг 04 сарын 06-ны өдөр байгууллагын https:/hdc.gov.mn/ цахим хуудсанд мэдээлнэ.

Иймд 2022 оны 04 сарын 7,8-ны өдрүүдэд хуваарилагдсан сургалт эрхлэх байгууллагын сургалтын албанд бүртгүүлнэ үү.

ЭМХТ-ХНХА