Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ЭМНЭЛЗҮЙН UPTODATE ЦАХИМ ПЛАТФОРМЫН МЭДЛЭГ БАТАТГАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022/03/31

Тус төвийн Магадлан итгэмжлэлийн алба нь эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн хүрээнд UpToDate цахим платформын хэрэглээг нэмэгдүүлэх үүднээс Wolters Kluwer  компанитай хамтран эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах сургалтуудыг зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа билээ.

Үүний нэг хэсэг болгон 2022 оны  03 дугаар сарны 29-ний өдөр 15:00-16:20 цагт цахим сургалт зохион байгуулсан ба сургалтыг нээж МИА-ны дарга М.Одгэрэл үг хэлж,  “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах ажлын удирдамж, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай” ЭМС-ын 2022 оны А/136 тоот тушаал болон Магадлан итгэмжлэлийн албанаас тусламж, үйлчилгээний чанар, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг сайжруулах чиглэлээр 2022 онд хийж гүйцэтгэж буй томоохон ажлуудын талаар товч мэдээлэл өглөө.

Монгол улсын эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн UpToDate цахим платформын 2021 оны хэрэглээний тайлан, тулгамдаж буй асуудлууд, UpToDate цахим платформын тухай ерөнхий ойлголт, бүртгүүлэх, бүртгэлээ баталгаажуулах аргачлалын талаар UpToDate цахим платформын Монгол улсыг хариуцсан мэргэжилтэн Жинжер Чанг мэдээлэл өгсөн болно. Сургалтанд төр, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж, үйлчилгээний чанарын албаны дарга, чанар, аюулгүй байдлын менежерүүд, бусад холбогдох эмнэлгийн мэргэжилтнүүд нийт 360 гаруй хүн хамрагдсан болно.

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар