Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТАНД БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭСЭН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2022/03/31

1. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн төрөлжсөн мэргэшил, мэргэжил дээшлүүлэх их эмч, эм зүйчийн сургалтад бүртгүүлэхээр хүсэлт илгээсэн эмнэлгийн мэргэжилтний мэдээллийг хянаж, хариуг https:/hr.hdc.gov.mn/ цахим бүртгэлийн илгээмжийн хэсгээр хүн бүрт хүргүүлж байна.

2. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн төрөлжсөн мэргэшлийн сувилагч, тусгай мэргэжилтний сургалтын нэмэлт бүртгэл 3 сарын 29-31 ны хооронд https:/hr.hdc.gov.mn/ цахимаар хүсэлт хүлээн авч байна.

3. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн дараах сургалтын хяналтын тооны тушаал хүлээгдэж байгаа тул сургалт эхлэх хугацаа түр хойшилж байна. Иймд хугацаа тодорхой болмогц байгууллагын https:/hdc.gov.mn/ цахим хаяг, https:/hr.hdc.gov.mn/ цахим бүртгэлийн программ, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв фэйсбүүк хуудсаар мэдээлэх болно.