Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

2022 ОНЫ БАГЦ ЦАГИЙН БОГИНО ХУГАЦААНЫ СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД:

2022/03/28

Багц цагийн сургалт эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн байгууллагууд Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/337 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирлын 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/26 дугаар тушаал /тушаал үзэх/-ын дагуу бүрдүүлсэн бичиг, баримтыг 2022 оны 3 дугаар сарын 28 - 4 дүгээр сарын 20-ны хооронд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд албан тоотоор ирүүлнэ үү.

Жич: Албан тоотод өөрийн байгууллагын тогтмол ашигладаг цахим хаягийг хавсаргах ба хариуг тухайн хаягаар илгээх болно.

Утас: 98142485 /Г.Хулан – Хүний нөөцийн хөгжлийн албаны багц цагийн богино хугацааны сургалт хариуцсан мэргэжилтэн/

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар