Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 7 сар
274,770
Халдварт бус өвчин 7 сар
1,718,439

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

2022/02/01

Та судалгаанд   ЭНД   дарж хамрагдана уу