Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

"ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ" цахим номтой танилцаарай

2021/12/17

Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал нь дэлхий нийтийн эрүүл мэндийн анхаарал хандуулах асуудлын нэг юм.
"Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал" цахим номд 
1. Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын 10 баримт
2. Эмнэлгийн орчинд үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг сайжруулахад дэмжлэг болох 5 хүчин зүйл сэдвийн хүрээнд мэдээлэл бэлдэж орууллаа. 
Та бүгд цахим номны линкээр орж мэдээлэл авна уу.
https://online.fliphtml5.com/ymzne/jsio/?1639728695358#p=1