Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

"ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ" цахим номтой танилцаарай

2021/12/17

Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал нь дэлхий нийтийн эрүүл мэндийн анхаарал хандуулах асуудлын нэг юм.
"Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал" цахим номд 
1. Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын 10 баримт
2. Эмнэлгийн орчинд үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг сайжруулахад дэмжлэг болох 5 хүчин зүйл сэдвийн хүрээнд мэдээлэл бэлдэж орууллаа. 
Та бүгд цахим номны линкээр орж мэдээлэл авна уу.
https://online.fliphtml5.com/ymzne/jsio/?1639728695358#p=1