Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ХДВХ/ДОХ-той тэмцэх дэлхийн өдөр 2021 оны 12 дугаар сарын 01 өдөр

2021/12/01

ХДВХ/ДОХ-той тэмцэх дэлхийн өдөр 2021 оны 12 дугаар сарын 01 өдөр