Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

ХДВХ/ДОХ-той тэмцэх дэлхийн өдөр 2021 оны 12 дугаар сарын 01 өдөр

2021/12/01

ХДВХ/ДОХ-той тэмцэх дэлхийн өдөр 2021 оны 12 дугаар сарын 01 өдөр