Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих олон улсын өдөр 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр

2021/12/03

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих олон улсын өдөр 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр