Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих олон улсын өдөр 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр

2021/12/03

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих олон улсын өдөр 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр