Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ЗАРЛАЛ

2021/11/04

                                                                                       ЗАРЛАЛ

  

Жор бичих эрх нээлгэх хүсэлт ирүүлэх тухай

           Тус төвөөс эрүүл мэндийн байгууллагуудад шинээр ажилд орсон эмч нарт жор бичих эрхийг www.health.gov.mn програм хангамж дээр нээх үйл ажиллагааг 2021 оны 05 дугаар сараас эхлэн зохион байгуулан ажиллаж байна.

           Иймд 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс жор бичих хүсэлтийг байгууллагын албан бичгээр авах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. Албан хүсэлт ирүүлснээс хойш ажлын 2 хоногт жор бичих эрх нээгдэнэ.

Жич: Жор бичихтэй холбоотой мэдээллийг мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн Н.Цолмонтой холбогдож авна уу. Холбоо барих утас 86128819

                                                             Эрүүл мэндийн мэдээллийн алба