Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Сургалт зохион байгууллаа

2021/11/01

Эрүүл мэндийн яам, ЭМХТ, ЖАЙКА олон улсын байгууллага хамтран хэрэгжүүлж буй "Монгол улсын анхан ба хоёр дахь шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл"-ийн хүрээнд "Амилуулах суурь тусламж үзүүлэгч бэлтгэх", "Зүрх зогссон үеийн яаралтай тусламж" сургалтыг 10-р сарын 30, 31-ний өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтад 4 дүүргийн ЭМТ, ӨЭМТ-ийн 26 эмч, мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.