Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Сургалт зохион байгуулж байна

2021/10/28

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс АНУ-ын Засгийн газрын Олон улсын хөгжлийн туслалцааны агентлагийн Ковид-19 цар тахлын эсрэг Монгол улсад  хэрэгжүүлж буй техникийн тусламж үзүүлэх төслийн хүрээнд “Цар тахлын үеийн эрчимт эмчилгээ, зохиомол амьсгалуулалтын дэвшилтэт технологи, арга аргачлал” сэдэвт сургалтыг ЭМЯ-ны дэргэдэх Яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэг судлалын мэргэжлийн салбар зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулж байгаа билээ.

21 аймгийн яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэг судлалын эмч, сувилагч нарыг бүсчлэн сургалтыг Орхон, Завхан, Өвөрхангай, Дорноговь, Дорнод аймгуудад зохион байгуулах юм.

Ээлжит сургалтыг Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймаг, Хар хорин сумын Ковид-19 цар тахлын үеийн улаан бүсэд ажиллаж байгаа яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээ мэдээгүйжүүлэг судлалын  эмч,  сувилагч нарыг хамруулан Өвөрхангай аймагт 10 дугаар сарын 28- 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байгаа бөгөөд АШУҮИС-ийн багш, УНТЭ, ХСҮТ, ЦТЭ-ийн эрчимт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч, эмч, сувилагч нар хичээл зааж байна.

Энэхүү сургалтыг зохион байгуулснаар зөвхөн Ковид-19 цар тахлын үеийн хариу арга хэмжээ төдийгүй орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын цаашдын эрчимт эмчилгээ, амь тэнссэн үеийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал сайжрахад нөлөө үзүүлэх юм.