Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

МЭДЭГДЭЛ

2021/09/30

Үндсэн мэргэшлийн чиглэлээр элсэлтийн шалгалтад тэнцэж, хяналтын тоонд багтсан их эмч нарын сургалт эрхлэх байгууллага сонгох үйл ажиллагааг хойшлуулсныг мэдэгдье!      

Жич: Эмч нэг бүртэй холбогдож хуваарийг мэдэгдэх тул  утсаа нээлттэй байлгана уу.

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

2021.09.30