Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

МЭДЭГДЭЛ

2021/09/30

Үндсэн мэргэшлийн чиглэлээр элсэлтийн шалгалтад тэнцэж, хяналтын тоонд багтсан их эмч нарын сургалт эрхлэх байгууллага сонгох үйл ажиллагааг хойшлуулсныг мэдэгдье!      

Жич: Эмч нэг бүртэй холбогдож хуваарийг мэдэгдэх тул  утсаа нээлттэй байлгана уу.

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

2021.09.30