Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮНГЭЭР ХЯНАЛТЫН ТООНД БАГТААГҮЙ ИХ ЭМЧ НАРЫН АНХААРАЛД

2021/09/27

Үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын дүнгээр 11 үндсэн мэргэшлийн чиглэлээр батлагдсан хяналтын тоо 285, элсэлтийн шалгалтад 132 их эмч 70 ба түүнээс дээш оноо авч 153 сул үлдсэн хяналтын тоо үлдсэн байна.

Иймд хяналтын тоонд багтаагүй, элсэлтийн шалгалтад 70 ба түүнээс дээш оноо авсан их эмч нар дараах үндсэн мэргэшлийн 11 чиглэлээр элсэн суралцах боломжтой тул https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nWeItHMVfSL_IwH7SmkWz_F_nepcz-6r77lmBp4iX54/edit?usp=sharing линкээр 2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл хүсэлтээ ирүүлнэ  үү.

Хяналтын тоонд хүрээгүй мэргэшлийн чиглэл

Мэргэшлийн чиглэл

Хяналтын тоо

Сул үлдсэн

 1. 1.

Анатомийн эмгэг судлал

10

7

 1. 2.

Ерөнхий мэргэшил судлал

85

79

 1. 3.

Зоонозын өвчин судлал

13

10

 1. 4.

Монголын анагаах ухаан судлал

30

22

 1. 5.

Нүүр амны согог засал судлал

8

1

 1. 6.

Өрхийн анагаах судлал

8

1

 1. 7.

Сүрьеэ судлал

20

12

 1. 8.

Сэтгэц судлал

15

2

 1. 9.

Хавдар судлал

10

4

 1. 10.

Халдварт өвчин судлал

20

11

 1. 11.

Хүүхэд судлал

66

12

Нийт

285

153