Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЯВЦЫН ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙГДЛЭЭ

2021/09/24

Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн зөвлөлийн дарга Ц.Эрдэмбилэг эмнэлгийн мэргэжилтний 2021-2022 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын үйл ажиллагаанд “Явцын хяналт-шинжилгээ хийх” ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамжийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр баталсан байна.  

      Удирдамжийн дагуу Эрүүл мэндийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга С.Төгсдэлгэр, Бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах шинжээч С.Энхжин, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын шинжээч Д.Тунгалаг, Төрийн захиргаа удирдлагын газрын мэргэжилтэн Г.Нэмэхбаяр нар 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр явцын хяналт-шинжилгээний ажлыг эхлүүлж, ажлын албаны үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалтын бэлэн байдлыг хангах талаар хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагаатай танилцлаа.