Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Сургалтын зар

2021/09/21

Сургалтын зар

Ковид-19 өвчний эмчилгээ, оношилгоог сайжруулахад чиглэсэн сургалт

2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр 14:00 цагт

ZOOM id: 810 680 5569
password: 0922