Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Сургалтын зар

2021/09/21

Сургалтын зар

Ковид-19 өвчний эмчилгээ, оношилгоог сайжруулахад чиглэсэн сургалт

2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр 14:00 цагт

ZOOM id: 810 680 5569
password: 0922