Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

"Үйлчлүүлэгчийн Аюулгүй Байдлын Дэлхийн Өдөр 2021"

2021/09/09

"Үйлчлүүлэгчийн Аюулгүй Байдлын Дэлхийн Өдөр 2021