Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ЗАРЛАЛ

2021/08/18

Зарлал

Коронавируст (Ковид-19) халдварын үеийн батлагдсан тохиолдолд үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж , үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх мөн 119 нэгдсэн лавлах төвийн эмч операторыг мэргэжил арга зүйгээр хангах зорилгоор “Коронавируст (КОВИД-19)-ын халдварын үеийн вирүсын эсрэг эмүүд, эмийн эмчилгээ” сэдэвт сургалт 2021 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 15 цагт цахимаар зохион байгуулна. Сургалтыг Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ эрхэлсэн дэд захирал М.Чинбаяр удирдана. Холбогдох мэргэжилтнүүдийг хамрагдахыг урьж байна.
ZOOM ID: 810 680 5569
PASS: 0823