Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

ЗАРЛАЛ

2021/08/09

Коронавируст (Ковид-19) халдварын үеийн батлагдсан тохиолдолд үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж , үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх мөн 119 нэгдсэн лавлах төвийн эмч операторыг мэргэжил арга зүйгээр хангах зорилгоор “Коронавируст (Ковид-19 )-ын үеийн ахмадад үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ, эмчилгээний онцлог” сэдэвт сургалт 2021 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн 15 цагт цахимаар зохион байгуулна. Сургалтыг Геронтологийн үндэсний төв,эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга Ч.Одгэрэл удирдана. Холбогдох мэргэжилтнүүдийг хамрагдахыг урьж байна.

ZOOM ID: 810 680 5569
PASS: 202108