Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

САЙН ДУРЫН АЖИЛТНЫ БҮРТГЭЛ

2021/06/24

Ковид-19 цар тахлын тархалт нэмэгдсэнтэй холбоотой хүний хүчний дутагдал үүсэж байгаа тул яаралтай тусламж, мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээ, лаборатори, рентгений мэргэжлийн боловсон хүчин болон бусад эмнэлгийн мэргэжилтний нөөц бүрдүүлэх шаардлагатай байна

Иймд голомтод ажиллах боломжтой эмнэлгийн болон энгийн иргэдийг түр хугацааны ажилд урьж байна.

Та https://forms.gle/KtTNSvRRJiSN... судалгааг бөглөн бидэнтэй холбогдоно уу. Зайлшгүй хэрэгцээ гарсан тохиолдолд бид тантай холбогдох болно.