Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АНХААРАЛД

2021/04/28

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Төрөлжсөн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хаврын элсэлт Сургалт эрхлэх байгууллагуудын ачааллаас хамааран 10 сар хүртэл хойшлогдсоныг мэдэгдье.

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар