Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

ОРОН НУТГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГААС УЛААНБААТАР ХОТОД ХӨЛ ХОРИОНД БАЙГАА ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНЭЭС PCR ШИНЖИЛГЭЭ АВАХ ХУВААРЬ

2020/11/22

ОРОН НУТГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГААС УЛААНБААТАР ХОТОД ХӨЛ ХОРИОНД БАЙГАА ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНЭЭС PCR ШИНЖИЛГЭЭГ НЭГДСЭН ЖУРМААР АВАХ БОЛСОН ТУЛ ТА БҮХЭН ХУВААРИЙН ДАГУУ ХАМРАГДАНА УУ.

Шинжилгээ авах өдөр: 2020 ОНЫ 11 САРЫН 22

Шинжилгээ авах газар: УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН АМБУЛАТОРИ

Шинжилгээнд хамрагдах эмч, мэргэжилтэн: ОРОН НУТГААС ТОДОРХОЙ ШАЛТГААНЫ УЛМААС УЛААНБААТАР ХОТОД ХӨЛ ХОРИОНД БАЙГАА ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН

АНХААРУУЛГА:

ШИНЖИЛГЭЭ ӨГӨХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУД ХУВААРИЛАГДСАН ЦАГИЙН ДАГУУ УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН АМБУЛАТОРИД ИРНЭ ҮҮ.