Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Эмгэг судлал

2020/01/01
1 Цогцосын шинжилгээний арга эмгэг судлалын оношийн бүтэц  MNS 5377:2004 
2 Гарал үүсэл нь тодорхойгүй биологийн сорьцынДНХийн молекулд нуклеотидууд байрших дэсдараалал(секвенци)-ыг генетик анализатороортогтоох шинжилгээний аргачлал MNS 6718 : 2018 
3 Эд, эс судлалын лабораторид дээж хүлээн авч, боловсруулах үйлдэл MNS 6539-1 : 2015 
4 Эд эс судлалын лабораторид цэр, хөх, бамбай булчирхай, шингэний эсийн шинжилгээ, түүнээс С блок бэлтгэх үйлдэл  MNS 6539-2 : 2015
5  Улаан хоолой, ходоод, нарийн гэдэс, бүдүүн гэдэс, мухар олгойн өвчний үед эмгэг судлалын дээж авах, дүгнэлт гаргах аргачлал  MNS 6539-3 : 2015 
6 Элэг, цөс, цөсний зам болон нойр булчирхайн эмгэгийн үед эмгэг судлалын дээж авах, дүгнэлт гаргах аргачлал  MNS 6539-4 : 2015 
7 Эмэгтэйн бэлэг эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн үед эмгэг судлалын дээж авах, дүгнэлт гаргах аргачлал  MNS 6539-5 : 2015 
8 Төв мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн үед эмгэг судлалын дээж авах, дүгнэлт гаргах аргачлал   MNS 6714-1 : 2018
9  Зүрх, зүрхний хавхлаасууд, зүрхний зүүн ховдлынтуслах төхөөрөмж, судасны эмгэгийн үед эмгэгсудлалын дээж авах, дүгнэлт гаргах аргачлал MNS 6714-2 : 2018 
10  Уушгины эмгэгийн үед эмгэг судлалын дээж авах,дүгнэлт гаргах аргачлал  MNS 6714-3 : 2018 
11 Бамбай булчирхай, бамбайн дэргэдэх булчирхай,бөөрний дээд булчирхайн эмгэгийн үед эмгэг судлалын дээж авах, дүгнэлт гаргах аргачлал  MNS 6714-4 : 2018