Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Эмийн түүхий эд

2020/01/01
1 Хатаасан мойл MNS 1594 : 1972 
2  Цагаан түрүү өвс  MNS 1943 : 1974 
3 Цагаан агь  MNS 1944 : 1996 
4 Мэхээрийн үндэс  MNS 2125 : 1974 
5 Анхилуун рашаан MNS 2167 : 1975 
6 Лидэрийн үндэс   MNS 2176 : 1975 
7  Алтан утас MNS 2246 : 1975
8 Бамбалзуурын шивлээ  MNS 2374 : 1977
9 Алтайн гонтог өвс  MNS 2604 : 1978 
10 Цагаан дэгд MNS 2605 : 1994 
11 Монгол алтан хундганы тариалах үр  MNS 2713 : 1979 
12 Цаа бугын цусан эвэр MNS 2847 : 1980 
13 Нангиад ороонго
MNS 2894 : 1990 
14 Зэвэрхүү игүүшин MNS 2897 : 1990 
15 Намгийн ямаан сэрдэгийн өвс MNS 2943 : 1996 
16 Сибирийн гүйлс MNS 2966 : 1980
17 Чихэр өвсний тариалах үр
MNS 2967 : 1980
18 Ацан ажиганы үндэс MNS 3299 : 1991 
19 Хар лантанз   MNS 3301 : 1994 
20 Одой далан түрүү үндэс  MNS 3302 : 1994 
21 Долгионтсон гишүүний үндэс  MNS 3303 : 1994
22 Боргодойрхуу ортуузны өвс  MNS 3304:1991
23 Сормууст дэгд  MNS 3311:1991 
24 Цэх галуун таваг   MNS 3312:1991 
25 Эмийн түүхий эд. Жуган  MNS 3459 : 1990 
26 Нарсны шилмүүс MNS 3567 : 1983
27 Алтан гагнуурын үндэслэг иш   MNS 3568 : 1983  
28 Таримал сагаг  MNS 3570 : 1983 
29 Хөдөөгийн бираагийн үр бүхий гэрцгэнэ  MNS 3723 : 1996
30 Тарваган шийр өвс. Түүний нунтаг  MNS 3813 : 1994
31 Улаан улааганы жимс. (улаалзгана)
 MNS 3876 : 1986
32 Үхэр, хонь, ямааны шингэн цөс  MNS 4035 : 1988
33 Үхэр, хонь, ямааны хуурай цөс  MNS 4036 : 1988
34 Сармисны үнс
 MNS 4108 : 1991 
35 Өвсөн гүргэмийн цэцгийн дэлбийн илтэс  MNS 4109 : 1991 
36 Үхрийн нүдний алим  MNS 4130 : 1992 
37  Үхэр, гахай, адууны төмсөг  MNS 4131 : 1992 
38 Үхэр, хонины бахлуур булчирхай MNS 4132 : 1992
39 Адуу, үхэр, сарлагийн хэвийн ийлдэс
MNS 4133 : 1992 
40 Шар гонтогийн өв MNS 4135 : 1992
41 Үхрийн цөсний чулуу /гиван/  MNS 4150 : 1993
42 Тангад зогдоргоны өвс  MNS 4154 : 1993
43 Силибум марианумын үр  MNS 4160 : 1993
44 Агьны үндэс  MNS 4164 : 1993 
45 Цөлийн аргамжин навч  MNS 4165 : 1993 
46 Том навчит дэгдний өвс  MNS 4197 : 2007 
47 Хависхана навчит бэришний өвс  MNS 4198 : 1994 
48 Эвэрт сэртэг  MNS 4300 : 1996 
49 Жамба цэцгийн үндэс  MNS 4309 : 1996 
50 Бургас навчит. Банздоогийн өвс   MNS 4310 : 1996 
51  Толгодын бударганы өвс MNS 4589 : 1998
52 Эмийн түүхий эд. Бэр цэцгийн өвс MNS 4869 : 1999 
53 Эмийн түүхий эд. Зүрхэн ягаандайн үндэс ба үндэслэгч иш MNS 4921 : 2000 
54 Эмийн түүхий эд. Илжгэн чихний навч /Шумхан/   MNS 4922 : 2000
55 Эмийн түүхий эд. Зажиг  MNS 4923 : 2000
56 Эмийн түүхий эд. Жүрүр  MNS 5020:2000 
57 Эмийн түүхий эд. Түмэн навчит ортуузын өвс. Техникийн ерөнхий шаардлага  MNS 5098 : 2001 
58 Эмийн түүхий эд. Өндөр зоосон цэцгийн үндэс, үндэслэг иш  MNS 5222 : 2002 
59 Эмийнтүүхийэд. Эмийн хэрээ нүдэнгийнүндэс, үндэслэгиш   MNS 5223 : 2002
60 Эмийн түүхий эд. Чацаргана жимсний хатаасан шахдас MNS 5225 : 2002 
61 Эмийн түүхий эд. Шар цахилдагийн үндэс  MNS 5226 : 2002 
62 Эмийн түүхий эд. Потаниний цахилдагийн үндэс  MNS 5227 : 2002 
63 Эмийн түүхий эд. Байгалийн гүүн хөхийн үндэс  MNS 5238 : 2003 
64 Ардын уламжлалт эмийн түүхий эд. Бөндгөр шарилжны үр
MNS 5454 : 2005 
65 Ардын уламжлалт эм. ‘’ Arеcephala’’ бэлдмэл  MNS 5487 : 2005
66 Уламжлалт эм. Тан эмэнд тавигдах ерөнхий шаардлага  MNS 5585:2006 
67 Уламжлалт эм. Талх эмэнд тавигдах ерөнхий шаардлага  MNS 5586:2006
68 Уламжлалт эм. Үрэ лэмэнд тавигдах ерөнхий шаардлага  MNS 5587:2006 
69 Эмийн түүхий эд. Дөрвөлсөн мүгэз /Эрэгомбо/- ийн үндэс ба үндэслэг иш   MNS 5588:2006 
70 Эмийн түүхий эд –Үхрийннүднийхатаасаннунтаг. Техникийншаардлага  MNS 5734:2007
71 Сөөгөн боролзгоны цэцэг ба навч   MNS 5997:2009
72 Эмийн түүхий эд. Наранцэцгийн үндэс.Ерөнхий шаардлага   MNS 6287 : 2011
73 Эмийн түүхий эд. Ацан цахилдагийн үндэс. Үндэслэг иш. Ерөнхий
шаардлага 
 MNS 6155: 2010 
74 Эмийн түүхий эд. Шар буурцагны үр. Ерөнхий шаардлага
MNS 6156: 2010 
75 Эмийн түүхий эд. Дэлт харганын мөчир.Ерөнхий шаардлага MNS 6157 : 2010 
76 Эмийн сөд (Sanguisorba officinalis L.)-ийн үндэс баүндэслэг иш, цэцгийг түүж бэлтгэх, хатаах, савлах,хадгалах, тээвэрлэх. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6689 : 2017 
77  Юлдэн Тарваганшийр (Thermopsis lanceolata R. Br.)-ийнгазрын дээд
хэсгийг түүж бэлтгэх, хатаах, савлах,хадгалах, тээвэрлэх .Техникийн ерөнхий шаардлага 
MNS 6690 : 2017 
78 Их шүүдэргэнэ (Chelidonium majus L.)- ний газрын дээрхихэсгийг түүж
бэлтгэх, хатаах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх. Техникийн ерөнхий шаардлага 
MNS 6691 : 2017
79 Час-улаан долоогоно (Crataegus sanguinea Pall.)-ны үржимсийг түүж
бэлтгэх, хатаах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх. Техникийн ерөнхий шаардлага 
MNS 6692 : 2017 
80 Эмийн бамбай (Valeriana officinalis L.)-н үндэс, үндэслэгишийг түүж
бэлтгэх, хатаах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх. Техникийн ерөнхий шаардлага 
MNS 6693 : 2017 
81 Хүний эмийн түүхий эд. Сиверсийн шарилжийн цэцгийн дохиурын тоос.  MNS 5767-1 : 2007 
82 Хүний эмийн түүхий эд. Ээрэм /царвант/ шарилжийн цэцгийн дохиурын тоос.  MNS 5767-2:2007 
83 Хүний эмийн түүхий эд. Цагаан луулийн цэцгийн дохиурын тоос  MNS 5767-3 : 2007 
84 Хүний эмийн түүхий эд. Ахар сорт арвайн цэцгийн дохиурын тоос.  MNS 5767-4 : 2007 
85 Хүний эмийн түүхий эд. Нугын биелэгийн цэцгийн дохиурын тоос.  MNS 5767-5 : 2007 
86 Хүний эмийн түүхий эд. Саман ерхөгийн цэцгийн дохиурын тоос. MNS 5767-6 : 2007 
87 Хүний эмийн түүхий эд. Соргүй согооврын цэцгийн дохиурын тоос.  MNS 5767-7 : 2007 
88 Хүний эмийн түүхий эд. Хуурамч таван дохиурт бургасны цэцгийн дохиурын тоос.
MNS 5767-8 : 2007 
89 Хүний эмийн түүхий эд. Хавтага навчит хусны цэцгийн дохиурын тоос.  MNS 5767-9 : 2007 
90 Хүний эмийн түүхий эд. Лавар навчит улиасны цэцгийн дохиурын тоос.  MNS 5767-10 : 2007